J&T ENERGY FINANCING EUR XI

elektrina

O nás

J&T ENERGY FINANCING EUR XI

Slovenská akciová spoločnosť založená a existujúca za účelom zaistenia dlhopisovej emisie JTEF EUR XI 4,25/27
Spoločnosť je súčasťou holdingu J&T CAPITAL PARTNERS.

Kontakt

J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČ: 54 195 454
Zapísaná v Obchodnom registi Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7336/B
info.eur@jtenergyfinancing.com
www.jteh.cz